ผู้บริหาร

นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการรับบริการด้านใดจากวิทยาลัยชุมชนพังงา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม
งานวิจัยชุมชนและพาณิชย์
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 28/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 112546
Page Views 220665
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธวัชชัย จิตาวารินทร์
ครู คศ.3

นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธรัตน์
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีสายันต์ ปานบุตร
ครู คศ.2

นายวิวัตน์ชัย พิมพ์หอม
ครู คศ.2

นางสาวจิตตาภรณ์ กล่อมแดง
ครู คศ.2

นางสาวอรุณวรรณ มุขแก้ว
ครู คศ.2

นายกฤษฎา หนูประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวนุชรี คงมณี
ครู คศ.1

นายจีรณัทย์ วิมุตติสุข
ครู คศ.1

นางดวงเดือน ทองเจิม
ครู คศ.1

นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ
ครู คศ.1

นางสาวชุดาภรณ์ ทองจุน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง
ครูผู้ช่วย