ผู้บริหาร

นายมานิต วิมุตติสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีการเกษตร
การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2015
ปรับปรุง 16/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 127363
Page Views 247022
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้เรียน ฝึกอบรมการทำขนมปัง 12 สูตรสไตล์การค้า (อ่าน 19) 16 ส.ค. 60
การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา (อ่าน 22) 16 ส.ค. 60
กิจกรรมเปิดบ้านความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 (อ่าน 36) 11 ส.ค. 60
รับสมัครผู้แข่งทักษะการประกอบอาหารฯ(ประชาชนทั่วไป) (อ่าน 33) 11 ส.ค. 60
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่่ ฯ (อ่าน 23) 11 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (อ่าน 27) 10 ส.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฝึกอบรมมัคคุเทศก์ (อ่าน 133) 31 ก.ค. 60
โครงการการจัดการความรู้ฯ หลักสูตร ทำอาหารเป็นอาชีพ (อ่าน 102) 05 ก.ค. 60
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (อ่าน 83) 29 มิ.ย. 60
กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์น้อยรักษ์ท้องถิ่น (อ่าน 106) 29 มิ.ย. 60
ประกาศเลื่อน เลื่อนการสอบและการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (อ่าน 172) 19 มิ.ย. 60
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 152) 07 มิ.ย. 60
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อ่าน 94) 06 มิ.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (อ่าน 91) 06 มิ.ย. 60
โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมการสนทนากลุ่มชุมชนตำบลเหล (อ่าน 122) 01 มิ.ย. 60
โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ร่วมสนทนากลุ่มชุมชนบ้านบางใหญ่ (อ่าน 107) 26 พ.ค. 60
โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่6 จังหวัดพังงา (อ่าน 651) 17 พ.ค. 60
โครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาร (อ่าน 142) 11 พ.ค. 60
กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์น้อยรักษ์ท้องถิ่น (อ่าน 151) 08 พ.ค. 60
โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (อ่าน 143) 08 พ.ค. 60
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อด้วยสมาร์ทโฟน (อ่าน 147) 04 พ.ค. 60
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 271) 01 พ.ค. 60
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดพังงา (บัตรสีชมพู) (อ่าน 511) 23 มี.ค. 60
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 783) 01 ก.พ. 60
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องปฏิบัติการฯ (งานทะเบียน) (อ่าน 255) 14 ม.ค. 60
แบบสอบถามกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลังฝึกงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน ICT” (อ่าน 230) 21 ธ.ค. 59
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพในการให้บริการด้านต่างๆ (อ่าน 263) 24 พ.ย. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู (อ่าน 343) 25 ต.ค. 59
เปิดรับสมัครบุคคลทัวไป เข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ผู้ประกอบอาหารไทย (อ่าน 348) 27 ต.ค. 59
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 350) 26 ก.ย. 59
รับสมัคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ. 2559 (อ่าน 324) 26 ก.ย. 59
คู่มือประชาชน (อ่าน 284) 08 ก.ย. 59
รับสมัครครอบครัวชาวไทยเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวเจ้าภาพรับและดูแลเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น (อ่าน 357) 26 ก.ค. 59
จดหมายข่าววิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 293) 30 มิ.ย. 59
ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/ มาสคอต / คำขวัญในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (อ่าน 1041) 29 มิ.ย. 59
งานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 492) 22 มิ.ย. 59
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 265) 15 มิ.ย. 59